Corporate Lycamobile
Standard International priser
Samtal till fasta nät från
1 öre p/min
Samtal till mobilnät från
0 öre* Lycamobile p/min
1 öre Annan p/min
Skicka SMS från
49 öre Lycamobile p/SMS
49 öre Annan p/SMS
*med påfyllning

Promo International priser!
Calls to Landlines from
1p Lycamobile /min
Calls to Mobile from
5p Lycamobile /min
1p Other /min
Send SMS from
15p Lycamobile /SMS
15p Other /SMS
 
Kunderna ska fylla på nätet för att få ovanstående specialpriser. Klicka här för att se våra standardpriser.
(Kolla vår Estland Mobile (specialpriser) Tariff gäller från 28.02.15.)
 
Lycamobile Specialerbjudanden  Läs mer