Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Lyca Smart XS

Lyca Smart XS

49.00 kr

36.75kr

30 Dagar

300 Nationella minuter

300 Nationella SMS

1 GB Surf

Fria Lyca till Lyca för samtal

Fria Lyca till Lyca till texter

EU Roaming

Detta paket innehåller ett EU-lands dataroamingavgift för 1 GB.