Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Lyca Smart XS

Lyca Smart XS

49.00kr

30 Dagar

300 Nationella minuter

300 Nationella SMS

1 GB Surf

Eu Roaming

Gäller från 11/04/2018

Detta paket innehåller ett EU-lands dataroamingavgift för 1 GB. För mer information om roaming inom EU-länder och för att se Lycamobiles rättvisa användnings villkor, vänligen klicka här.

Jag har redan Lycamobile: Ring *139*46049# och följ instruktionerna på skärme eller SMS 46049 Till 3535

Andra tjänster

Prenumerera på våra nyhetsbrev Få viktiga uppdateringar, erbjudanden och mer