Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Surf L

Surf L

99.00kr

30 Dagar

10 GB Surf

EU Roaming

Detta paket innehåller ett EU-lands dataroamingavgift för 3.5 GB. För mer information om roaming inom EU-länder och för att se Lycamobiles rättvisa användnings villkor, vänligen klicka här.

Gäller från 15/02/2018

Jag har redan Lycamobile: Ring *139*94000# och följ instruktionerna på skärme eller SMS 94000 Till 3535

Andra tjänster

Tillgängliga från

E-post på våra nyhetsbrev To recieve important info, special offers & more