Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Surf S

Surf S

69.00kr

30 Dagar

3 GB Surf

EU Roaming

Detta paket innehåller ett EU-lands dataroamingavgift för 2.5 GB. För mer information om roaming inom EU-länder och för att se Lycamobiles rättvisa användnings villkor, vänligen klicka här.

Gäller från 16/11/2017

Jag har redan Lycamobile: Ring *139*9000# och följ instruktionerna på skärme eller SMS 9000 Till 3535

Andra tjänster

Tillgängliga från

E-post på våra nyhetsbrev To recieve important info, special offers & more