Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Surf XL

Surf XL

199.00kr

30 Dagar

40 GB Surf

eSIM available

eSIM available

EU Roaming

Detta paket innehåller ett EU-lands dataroamingavgift för 17.05GB (8.53 GB Data för UK och Schweiz). För mer information om roaming inom EU-länder och för att se Lyca Mobiles rättvisa användnings villkor, vänligen klicka här.

Gäller från 15/02/2018

Jag har redan Lycamobile: Ring *139*91200# och följ instruktionerna på skärme eller SMS 91200 Till 3535

Andra tjänster