Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Surf XS

Surf XS

39.00kr

30 Dagar

1 GB Surf

eSIM available

eSIM tillgängligt

EU Roaming

Detta paket innehåller ett EU-lands dataroamingavgift för 1GB (0.5 GB Data för UK och Schweiz). För mer information om roaming inom EU-länder och för att se Lyca Mobiles rättvisa användnings villkor, vänligen klicka här.

Gäller från 15/02/2018

Jag har redan Lycamobile: Ring *139*9500# och följ instruktionerna på skärme eller SMS 9500 Till 3535

Andra tjänster