Varupaket

Filtrera Filtrera sort

Kr

Kr

Bundles not available

användarvillkor

Nationella Paket

Black Friday-erbjudandet gäller för utvalda paket och är endast tillgängligt för nya online kunder som beställer ett SIM-kort med plan. För att kunna dra nytta av detta erbjudande kommer kunderna att betala endast för den första månaden och måste aktivera autoförnyelse för paket. Genom att välja autoförnyelse, förnyas den andra och tredje månaden automatiskt utan ytterligare kostnad. Från den fjärde månaden kommer den ursprungliga paketplansavgiften att tillämpas när automatisk förnyas. Din PIN-kod för planen skickas via din medlevererade e-postadress. Observera att PIN-koden bara fungerar på SIM-kortet som skickas till din begärda leveransadress när du väljer det här erbjudandet. Kunder måste använda denna PIN-kod inom 15 dagar för att dra nytta av erbjudandet. Denna kampanj för BLACK FRIDAY är endast tillämplig för kunder som väljer att automatiskt förnya planen. Kampanjen gäller från 23-11-2018 och slutar på 26-11.2018 midnatt. Våra allmänna villkor som är tillgängliga här gäller också.

Juridisk information

Lycamobile Sverigepakets användarvillkor:

Paket ( Samtal, SMS och surf) Sverigepaketen gäller enbart för samtal, sms och dataanvänding inom Sverige. Paketet är giltligt i 30 dagar och man kan enbart ha ett Sverigepaket inom denna 30dagars perioden, all övrig använding kommer att debiteras enligt standardtaxa. All Sverigepaket kommer vid utgång av 30 dagars perioden att förnyas med ytterligare 30 dagar under förutsättningar att där är tillräckligt med saldo (därför viktigt att ha saldo på telefonen om önskar att förlänga paketet). Paketet förlängs enbart om man inte har valt att avbryta det genom att ringa *190#. Lycamobile reserverar rätten att avbryta samt ändra och dra tillbaka dessa villkoren.

Var vänlig och besök https://www.lycamobile.se för detaljerad användarvillkor.

Sverigepaketen tillåter kunder att ringa fast telefoni och mobil telefoni, till ett rabatterat pris utan uppkopplings avgift till dom svenska nätverken. Paketet inehåller även SMS till standard mobilnummer inom Sverige samt använding av data inom Sverige och dessutom samtal och SMS till andra Lycamobilekunder i Sverige. Moms är inkluderade i alla priserna. Paketet gäller i 30 dagar och detta gäller från dagen då paketet aktiveras. Detta paket kan köpas via en engångs betalning genom använding av saldo som man har på sitt lycamobile SIM kort och det krävs därför att man har tillräckligt med pengar på sitt saldo för att paketet ska aktiveras. Enbart ett Sverigepaket kan aktiveras åt gången inom 30dagars perioden. Paketet kommer automatisk att aktiveras och förlängas efter 30 dagars perioden om man inte har valt att avsluta genom att ringa *190#. Använding av samtal, SMS och data utanför vad paketet erbjuder kommer tt debiteras enligt standardtaxa.

Internationella samtal, SMS och samtal till premium samt special nummer eller andra tillägsnummer är exkluderade från ditt fast pris. Oanvända minuter, SMS och data efter giltighetstiden kommer inte att bäras fram, utan dessa kommer att försvinna. Lycamobile förbehåller sig rätten att ändra vilkoren för denna kampanj eller dra tillbaka erbjudandet. Olaglig missbruk och illegal använding kommer resultera i en omedelbar avstängning från nätverket. För mer information var vänlig och besök www.lycamobile.se eller om du kräver ytterligare support med detta erbjudnade kontakta vår kundtjänst på 3332 från ditt lycamobile SIM-kort eller 08 52 05 49 77 från andra operatörer. En rättvis användningspolicy på 5000 minuter gäller för obegränsade samtal. Erbjudandet gäller från 28.01.2014

Standard pay as you go rates

Fasta nät Sverige mobil (Lycamobile) Sverige mobil (Annan mobil) Sverige SMS (Lycamobile) Sverige SMS (Annan mobil) Internet
49 öre/min 49 öre/min 99 öre/min 49 öre/SMS 49 öre/SMS 99 öre/MB

Öppningsavgift – 99 öre

Andra – 0,99 kr i uppkopplingsavgift

Lyca – 0,99 kr i uppkopplingsavgift + Första 15 minuterna gratis!*

Standard Fix line only not for premium or special numbers

Estonia Special Prefix 3725, 3725411193, 37257466, 37257469, 37258456, 37258620, 37259121, 37259441982, 37259441983, 37259441984, 37259441985, 37259441986, 37259441987, 37259441988, 37259441989, 3725944199, 3725999568, 3725999569, 372599957, 3725999580, 3725999581, 3725999582, 3725999583, 3725999584, 3725999585, 3725999586, 3725999587, 3725999588, 3728, 37281, 37281800, 37282, 37282010, 37282200, 37282500, 37282501, 37282542

Slovenia Special Prefix 386437, 38643, 38649

Internationella Paket

Juridisk information

Villkor för Pakistan Paket

Lycamobile Pakistan paket (”Erbjudandet”) inklusive ersättningar för samtal från Sverige till standard Pakistan fasta och mobilnummer. Annan användning kommer att debiteras till standardpris. Erbjudandet är giltigt i 30 dagar från inköpsdatum. En kund kan ha endast en paket för sitt konto och kan inte köpa en annan från samma paket under 30 dagar giltighetstid. Paket är föremål för automatisk förnyas efter 30 dagar. Lycamobile förbehåller sig rätten att ersätta eller ändra erbjudandet eller dessa Villkor eller dra tillbaka erbjudandet när som helst rimligt varsel. Observera att kampanjkredit (kredit som Lycamobile har gett kunder gratis) kan inte användas till att köpa en paket. Erbjudandet är för icke-kommersiellt, privat och personligt bruk endast- Lycamobile förbehåller sig rätten att återkalla eller tillfälligt upphäva erbjudandet eller koppla bort dig om vi misstänker att erbjudandet används för kommersiella ändamål, för konferenser, eller om det inte används i en telefon (i ett SIM-låda till exempel), eller om den används för uppbindning. Den Pakistan paket gäller från 26.09.15

Villkor för Asia Plan & Global Plus

Lycamobile Asien Plan / Global Plus (”Erbjudandet”) inklusive ersättningar för samtal från Sverige till standard utvalda länder fasta och mobila nummer, dataanvändning med endast i Sverige. Annan användning kommer att debiteras till standardpris (Nationella minuter även för nationella standard fast och mobil endast i Sverige). Erbjudandet är giltigt i 30 dagar från inköpsdatum. En kund kan ha endast en plan för sitt konto och kan inte köpa en annan från samma paket under 30 dagar giltighetstid. Bundle är föremål för automatisk förnyas efter 30 dagar. Lycamobile förbehåller sig rätten att ersätta eller ändra erbjudandet eller dessa Villkor eller dra tillbaka erbjudandet när som helst rimligt varsel. Observera att kampanjkredit (kredit som Lycamobile har gett kunder gratis) kan inte användas till att köpa en paket. Erbjudandet är för icke-kommersiellt, privat, personligt bruk – Lycamobile förbehåller sig rätten att återkalla eller tillfälligt upphäva erbjudandet eller koppla bort dig om vi misstänker att erbjudandet används för kommersiella ändamål, för konferenser, eller om det inte används i en handenhet (i ett SIM-låda till exempel), eller om den används för uppbindning. Planen gäller från 29/09/2015.

Villkor för Philippines Globe

Lycamobile Philippines Globe bunt (erbjudandet) inklusive bidrag är för samtal från Sverige till de första 5 uppringda Globe Telecom mobilnummer i endast Filippinerna. Annan användning för de mer än högst fem första uppringda nummer och användning över din bunt ersättning kommer att debiteras till standardpris. Samtal avrundas uppåt till närmaste minut för beräkning av kvarvarande utsläppsrätter. Buntar är giltiga i 30 dagar från dagen för köpet. En kund kan ha endast ett erbjudande på sitt konto och kan inte köpa en annan under giltighetstiden. Eventuellt kvarvarande ersättning efter giltighetstiden inte kommer att föras över till nästa period bör kunden återköpa deras erbjudande. Lycamobile förbehåller sig rätten att ersätta eller ändra erbjudandet eller dessa Villkor eller dra tillbaka erbjudandet när som helst på rimligt varsel. Observera att kampanjkredit (kredit som Lycamobile har gett kunder gratis) kan inte användas mot att köpa en bunt. Erbjudandet är för icke-kommersiellt, privat, personligt bruk – Lycamobile förbehåller sig rätten att återkalla eller upphäva erbjudandet eller att koppla tjänsten om vi misstänker att erbjudandet används för kommersiella ändamål, för konferenser, om det inte används i en hand enhet, om den används för uppbindning, eller används i ett SIM-låda eller liknande användning. Kampanjperioden: erbjudandet gäller från 2017/01/02

Andra tjänster

Tanka i en butik nära dig