Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

International Airtime Transfer

För över din balans från ditt Lyca Mobile konto till ett annat Mobile konto internationellt!

Du kan enkelt föra över din balans till vänner och familj via Lyca Mobile:

Lyca Mobile´s sändningstjänst tillåter dig att på ett säkert sätt föra över pengarna du har på ditt SIM-kort till en annan Mobile operatör i världen. Det innebär att du kan föra över ditt SIM-korts balans till vänner och familj när du är utomlands.

För att använda Lyca Mobile´s internationella sändningstjänst:
Skicka balansen genom att använda snabbnyckeln (USSD) : Valmöjlighet 1 Eller ring till *177# och följ instruktionerna.

Notera: Att den mobilnumret du för över pengarna till ska anges med landskoden, ex. 009177XXXXXXXXX

OR

Eller skicka balansen vis SMS : Valmöjlighet 2

För att få reda på värdet: Skicka GETDEN med destinations numret med landskoden till 1777 via SMS För att föra över balans: Skicka AIRTT med destinations numret med landskoden, sedan värdet till 1777 via SMS

OR

Eller skicka balansen via ditt Lyca Mobile konto : Valmöjlighet 3

Logga in på ditt Lyca Mobile konto, klicka på “International Airtime Transfer” ("internationell sändningstjänst överföring") klicka på den vänstra, fyll i mottagarens land, mobilnummer och summan som du vill överföra. Både du och den du skickar till kommer att få ett en textmeddelande på transaktionen.

My Lycamobile
Villkor: Internationella överföringar:
  • 1. Dessa villkor (“ACT-villkor”) gäller för din användning av airtime credit transfer (“ACT”) tjänster som tillhandahålls av Lyca Mobile UK Limited (“us” eller “Lyca Mobile”).
  • 2. Lyca Mobiles allmänna villkor (“Allmänna villkor”) ska fortsätta att gälla för dessa kompletterande ACT-villkor som finns vid www.lycamobile.se/sv/termscondition/ Om det finns en konflikt mellan dem och ACT-villkoren & de allmänna villkoren kommer ACT-villkoren i så fall att gälla.
  • 3. Varje gång du bekräftar en samtalskreditöverföring kommer du att anses acceptera dessa ACT-villkor; det är din skyldighet att läsa och se till att du förstår ACT-villkoren.
  • 4. Lyca Mobile gör endast tjänsten tillgänglig för våra “ACT-kunder”, eftersom den är för våra kunder som har ett Lyca Mobile-nummer. Tjänsten gör att du kan använda din Lyca Mobile för att överföra din kredit till en annan kund på ett mobiloperatörskonto (en “ACT-överföring”). Detta innebär att du måste vara ACT-kund för att göra ACT-överföringar.
  • 5. För att göra en ACT-överföring från din Lyca Mobile via SMS:

1.När du sedan har mottagit en uppföljande textmeddelande från Lyca Mobile, svara genom att välja önskat belopp +91xxxxxxxxx (+Landskod med lämpligt mobilnummer för den avsedda mottagaren) till 1777 där 91xxxxxxxxx (+Landskod med lämpligt mobilnummer för den avsedda mottagaren).

2.Välj det kreditbelopp för sändningen som ska överföras i [Kronor (SEK)] och följ instruktionerna för att bekräfta och slutföra överföringen.

SMSC

Få valör Airtime transfer
Nyckelord: GETDEN AIRTT
Snabb kod: 1777 1777
Format:

  • 6.För att göra en överföring från ditt Lyca Mobile-konto via USSD:

USSD

Snabb kod *177#

   • 1. Följ anvisningarna på skärmen för att överföra saldot.
   • 2. Du måste: Se till att du använder rätt mobilnummer för den avsedda mottagaren av överföringen. När den har överförts är det omöjligt att återföra transaktionen, kredit kan inte återföras, även om den skickas av misstag.
   • 3. Vidta alla rimliga åtgärder för att undvika att göra en överföring av misstag; och
   • 4. Vidta alla rimliga åtgärder för att hålla din mobiltelefon säker och säker så att andra människor inte kan göra överföringar med din telefon utan ditt tillstånd. Vi tar inget ansvar för förlorad eller stulen kredit. Eventuella återbetalningar kommer att ske efter eget gottfinnande efter en utredning.
  • 5. Du får endast göra en överföring med din Lyca Mobile-kredit, upp till kreditbeloppet på ditt konto (efter avdrag för eventuella avgifter). Du kan inte göra en överföring med en bonus, gratis eller kampanjkredit som vi kan ha tillhandahållit dig. Om du inte har tillräcklig kredit på ditt konto kanske överföringen inte fortsätter eller ditt konto kan debiteras och avgifterna dras av från din nästa påfyllning.
  • 6. ACT-tjänsten är inte tillgänglig i roamingscenarier
  • 7. ACT-överföringar kan inkludera en transaktionsavgift som kommer att anges på vår webbplats. Besök vår hemsida regelbundet för detta. Vi förbehåller oss rätten att ändra de avgifter som gäller med ett föregående skriftligt meddelande som kommer att publiceras på vår webbplats och uppdateras varje månad.
  • 8. Vi kommer att meddela dig om eventuella avgifter för ACT-överföringen innan vi bekräftar ACT-överföringen. Om du inte samtycker till avgifterna, vänligen bekräfta inte ACT-överföringen; kommer att innebära att sådana avgifter accepteras. Vi kan dra av sådana avgifter från ditt Lyca Mobile-kontosaldo när du har bekräftat ACT-överföringen.
  • 9. Alla samtalskrediter som överförs kommer att ha samma giltighet på mottagarens konto som det hade på avsändarens konto.
  • 10. Lyca Mobile kan när som helst ändra dessa ACT-villkor med 30 dagars skriftligt meddelande om att ett sådant meddelande ska publiceras på denna webbplats.
  • 11. Lyca Mobile kan neka en ACT-överföring om det krävs enligt lag.
  • 12. Lyca Mobile kan begränsa beloppet per ACT-överföring, antalet ACT-överföringar per dag eller annan periodisk frekvens som den anser vara lämplig fån tid till tid. Detta kan göras för att förhindra bedrägeri, missbruk och brottslighet i allmänhet.
  • 13. Lyca Mobile tar inget ansvar för de tjänster som kan lösas in av mottagaren i den mottagande operatörens nätverk. Lyca Mobile förlitar sig på sin underliggande tjänsteleverantör för att tillhandahålla tjänsterna på ett säkert och säkert sätt som överensstämmer med alla tillämpliga lagar.
  • 14. Lyca Mobile förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka eller ändra tjänsten. Om Lyca Mobile drar tillbaka eller ändrar tjänsten kommer vi att uppdatera webbplatsen och du kommer inte att debiteras några avgifter.
Villkor: Nationella överföringar

SMSC

Få valör Airtime transfer
Nyckelord; GETDEN AIRTT
Snabb kod: 1777
Format:

1. Dessa villkor (“ACT-villkor”) gäller för din användning av airtime credit transfer (“ACT”) tjänster som tillhandahålls av Lyca Mobile UK Limited (“us” eller “Lyca Mobile”) .
2. Lyca Mobiles allmänna villkor (“Allmänna villkor”) ska fortsätta att gälla för dessa kompletterande ACT-villkor som finns på http://stage.ldsvcplatform.com/stage1/terms-and-conditions. Om det finns en konflikt mellan dem och ACT-villkoren & de allmänna villkoren, kommer ACT-villkoren i så fall att gälla.
3. Varje gång du bekräftar en samtalskreditöverföring kommer du att anses acceptera dessa ACT-villkor; det är din skyldighet att läsa och se till att du förstår ACT-villkoren.
4. Lyca Mobile gör endast tjänsten tillgänglig för våra “ACT-kunder” som har:
1. Har ett Lyca Mobile mobilnummer; och
2. vars MSISDN har varit verksamt i mer än två månader före ACT-överföringen.
Detta innebär att du måste vara ACT-kund för att göra ACT-överföringar.
5. För att göra ACT-överföringar från ditt Lyca Mobile-konto via SMS:
1. Du får sedan, när du får en uppföljningstext från Lyca Mobile, svara genom att välja önskat belopp 07xxxxxxxxx (lämpligt mobilnummer) till 1777 där 07xxxxxxxxx (lämpligt mobilnummer för den avsedda mottagaren.
2. Välj kreditbeloppet för sändningstid för ACT-överföringen i [Kronor (SEK)] och följ instruktionerna för att bekräfta och slutföra ACT-överföringen.
6. För att göra en ACT-överföring från ditt Lyca Mobile-konto via USSD:
USSD

Snabb kod: *177#
1. Följ anvisningarna på skärmen för att överföra saldot
2. Du måste: Se till att du använder rätt mobilnummer för den avsedda mottagaren av överföringen. När den har överförts är det omöjligt att återföra transaktionen, kredit kan inte återvinnas, även om den skickas av misstag.
3. Vidta alla rimliga åtgärder för att undvika att göra en överföring av misstag, och
4. Vidta alla rimliga åtgärder för att hålla din mobiltelefon säker och säker så att andra människor inte kan göra överföringar med din telefon utan ditt tillstånd. Vi tar inget ansvar för förlorad eller stulen kredit. Eventuella återbetalningar kommer att ske efter eget gottfinnande efter en utredning.
7. Du får endast göra en överföring med din Lyca Mobile-kredit, upp till kreditbeloppet på ditt konto (efter avdrag för eventuella avgifter). Du kan inte göra en överföring med bonus-, gratis- eller kampanjkredit som vi kan ha tillhandahållit dig. Om du inte har tillräcklig kredit på ditt konto kanske överföringen inte fortsätter eller ditt konto kan debiteras och avgifterna dras av från din nästa påfyllning.
8. ACT-tjänsten är inte tillgänglig i roamingscenarier.
9. ACT-överföringar kan inkludera en transaktionsavgift som kommer att anges på vår webbplats. Besök vår hemsida regelbundet för detta. Vi förbehåller oss rätten att ändra de avgifter som gäller med ett föregående skriftligt meddelande som kommer att publiceras på vår webbplats och uppdateras varje månad.
10. Vi kommer att meddela dig om eventuella avgifter för ACT-överföringen innan vi bekräftar ACT-överföringen. Om du inte samtycker till avgifterna, vänligen bekräfta inte ACT-överföringen; kommer att innebära att sådana avgifter accepteras. Vi kan dra av sådana avgifter från ditt Lyca Mobile-kontosaldo när du har bekräftat ACT-överföringen.
11. Alla samtalskrediter som överförs kommer att ha samma giltighet på mottagarens konto som det hade på avsändarens konto.
12. Lyca Mobile kan när som helst ändra dessa ACT-villkor med 30 dagars skriftligt meddelande om att ett sådant meddelande ska publiceras på denna webbplats.
13. Lyca Mobile kan neka en ACT-överföring om det krävs enligt lag.
14. Lyca Mobile kan begränsa beloppet per ACT-överföring, antalet ACT-överföringar per dag eller annan periodisk frekvens som den anser vara lämplig från tid till tid. Detta kan göras för att förhindra bedrägeri, missbruk och brottslighet i allmänhet.
15. Lyca Mobile tar inget ansvar för de tjänster som kan lösas in av mottagaren i den mottagande operatörens nätverk. Lyca Mobile förlitar sig på sin underliggande tjänsteleverantör för att tillhandahålla tjänsterna på ett säkert och säkert sätt som överensstämmer med alla tillämpliga lagar.
16. Lyca Mobile förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka eller ändra tjänsten. Om Lyca Mobile drar tillbaka eller ändrar tjänsten kommer vi att uppdatera webbplatsen och du kommer inte att debiteras några avgifter.

Other Services

Available from