Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Rekommendera Lyca Mobile globalt och få 50 Kr GRATIS

Så här fungerar det:

Tjäna 50 Kr i samtals kredit * för varje kvalificerad rekrytering. Det är enkelt med vårt Tipsa-en-vän-program.

Värva dina vänner och familj i någon av de 24 Lyca Mobile länderna. När din vän beställer och laddar upp sitt nya SIM-kort kommer du att få 50 Kr gratis kredit *. Ju fler människor du värvar, desto mer kredit får du.

Logga in på min Lyca Mobile

När du klickar på "Värva en vän-knappen" tab, välj det land där din vän bor och ange e-postadressen till din vän. Logga in på min Lyca Mobile

Din vän får ett e-mail

Ett mail med inbjudan kommer att skickas med en länk så att din vän kan beställa ett SIM direkt. Påminn dem nämna ditt mobilnummer på SIM-ordersidan.

Du får 50 Kr

Du kommer att få 50 Kr direkt till telefonen inom 24 timmar efter att din vän har laddat på sitt konto.

 Jag har läst och förstått Regler och villkor

Tipsa-en-vän-program villkor

1. Definitioner:

Rekryterare: en aktiv Lyca Mobile kund som hänvisar Lyca Mobiles product till en ny kund.

Referens: Ny Lyca Mobile kund som börjar använda tjänsten genom att ladda på kontot.

Intjänad Kredit: Kredit som Lyca Mobile ger sin aktiva kund för att framgångsrikt hänvisat en ny kund till Lyca Mobile.

2. Rekryterarens ålägganden:

Du kan antingen skicka en e-post inbjudan till din referens e-postadress eller så kan du skicka ett SIM-kort via post direkt till referensens postadress.

Om du beställer SIM-kortet direkt till referensens adress, måste du ha deras samtycke och ha rätt att få tillgång till dessa uppgifter inklusive e-postadress och leveransadress.
Referensen måste vara ny kund för Lyca Mobile dvs. får inte vara aktiv kund och måste ha ett genuint intresse för att fortsätta att använda tjänsterna genom att fylla på sitt konto, se detaljer nedan.
När en referens har avslutat en påladdning på deras nya SIM-kort, kommer du att få ett SMS som bekräftar att rekryteringen har varit framgångsrik.
Inom 24 timmar efter mottagandet av ovanstående textmeddelande, kommer du att få kredit för rekryteringen.

3. Referensens ålägganden:

Du måste ange rekryterarens Lyca Mobile nummer och det land de bor i, vid tidpunkten då du bestaller ditt nya SIM-kort via natet.
Göra en påfyllning och refera till rekryteran vid behov.
T.ex. via https://www.lycamobile.se/en/checkout/
Detaljer som förs vidare på andra sätt kommer inte att accepteras som en rekrytering och kommer inte att kvalificeras sig (behovs detta ord?) som en framgångsrik rekrytering.

4. Godkända SIM kort:

Alla SIM-kort måste beställas online via Lyca Mobile webbplats, t.ex. beställ SIM-kort i Sverige på https://www.lycamobile.se/en/checkout/
SIM-kort som skickas med den här tjänsten kommer inte att innehålla någon kredit om de inte köpts via Lyca Mobile SIM orderprocess.
SIM-kort köpt från tredje part är ej berättigade att deltaga.
Alla kvalificerade SIM-kort kommer att levereras till referensens adress efter inom 3 och 7 arbetsdagar. Leveranstid och handläggningstid kan inte garanteras eftersom andra faktorer utanför vår kontroll kan påverkar detta , såsom ogynnsamma väderförhållanden. Lyca Mobile tar inget ansvar för förlust eller skada på SIM-kort.
När leveransen av ditt SIM-kort har bekräftats, kommer inte rekryteraren eller referensen kunna avbryta eller ändra denna order.

5. Referensens fördelar:

Rekryteraren måste ha ett aktivt Lyca Mobile konto samt förbli Lyca Mobilekund i minst fyrtiofem (45) dagar från dagen för tjänst tas I bruk för att vara berättigad att göra anspråk på rekryterings förmåner och måste ha gjort en påladdning om minst 100 Kr, £10, 10€, $10, eller 10 z?.
För att rekryteraren ska kunna göra anspråk på kredit, måste rekryteraren aktivera sitt SIM-kort genom att antingen: (a) fylla på en valfri påladdning på deras nya Lyca Mobile SIM, eller (b) genom att köpa en Lyca Mobile paket eller erbjudande. För mer information om det minsta beloppet för påladdning se https://www.lycamobile.se/sv/refer-a-friend/
Efter att referensen har avslutat en påladdning på sitt nya Lyca Mobile SIM, kommer Lyca Mobile skicka den som rekryterat ett SMS som bekräftar att rekryteringen är framgångsrik och inom 24 timmar kommer rekryteraren belönas med den akuella krediteringen.

6. Generellt:

Varje rekrytering till den 30 november 2013 är kvalificerad att deltaga.
Eventuell betalning för leveranskostnader uppfyller inte kraven för att begära ersättning.
Rekryteraren har maximalt 30 dagar på sig att aktivera sin kredit från den dag derar PIN har skickats ut. När kredit sålunda tagen i bruk, kommer den som rekrytereat att ha 30 dagar på sig att använda krediten. Varje förtjänad kredit kan användas endast i kombination med ditt befintliga Lyca Mobile nummer och fördelarna är varken överförbara eller – utbytbara. Inga kontanta alternativ eller alternativa krediter kommer att ges.
I händelse av missbruk eller oärlighet harLyca Mobile rätt avslå kredit.
Lyca Mobile förbehå